Víkendové semináre

Ned. 30.6.2024 (10:00-13:00)
Kontaktujte ma
miriyulong@yahoo.com

+421 902 890 888

Cvičebný seminár
"QiGong a TaiJi Quan"

Tento tréning sa koná raz do mesiaca a slúži hlavne na intenzívne precvičenie zdravotného cvičenia “QiGong” (čchi-kung) a TaiJi Quan (tchaj-ťi čchüan). Je vhodný pre všetkých, ktorým nevyhovuje cvičenie cez týždeň či už z časového hľadiska, pracovného zaneprázdnenia a najmä pre dochádzajúcich záujemcov z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Je vhodný pre všetky vekové kategórie, začiatočníkov ako aj pokročilých.
      Cvičenie sa začína cvičebnou zostavou nazývanou “Ba Duan Jin” (Pa tuan ťin – 8 hodvábnych brokátov). Jedná sa o zdravotné cvičenie (čchi-kung) pri ktorom sa oboznámite so základnými pojmami, jednotlivými akupunktúrnymi dráhami “JingLuo” (ťing-luo) a najdôležitejšími akupunktúrnymi bodmi, s ktorými sa bude v priebehu cvičení pracovať. Praktické cvičenie ”QiGong” (čchi-kung), pôsobí na celkovú relaxáciu celého tela, uvoľňuje hlavne chrbticu, kĺby a predlžuje šľachy a väzy. Spriechodňuje (energetické) akupunktúrne a šľachosvalové dráhy, stimuluje zvýšenie toku životnej energie “Čchi“ a dáva do pohybu stagnujúcu “Čchi“. Pomáha k uvedomovaniu si vedenia vnútornej energie “Čchi“ v tele, pomocou Čchi-kungu nazývaného “Malý nebeský okruh“. Ďalej sa sa pokračuje cvičením “TaiJi Quan” (tchaj-ťi čchüan), ktoré vychádza z tradičného Čchen štýlu a skutočného vnútorného štýlu “RouShou“ zo Šaolinu, ktorého základ tvorí 13 podstát “Tchaj-ťi čchuan“. Cvičenie je obohatené základmi “Tuej-šou“ (cvičenie vo dvojiciach – tréning na citlivosť). Na záver sa cvičí zostava “TaiJi Jian“ (Tchaj-ťi ťien – zostava s mečom).

Cvičebný seminár:

Piešťany

10:00 – 13:00 cvičenie “QiGong” (čchi-kung) 8 hodvábnych brokátov “BaDuanJin” (pa-tuan-ťin), Malý a veľký nebeský okruh (meditácia), Tchaj-ťi čchuan, Tui-šou a Tchaj-ťi-meč

 

    Na tréning je potrebné si priniesť podložku na cvičenie, športové oblečenie a športovú obuv (s tenkou podrážkou, alebo hrubšie ponožky). Najbližší intenzívny tréning v nedeľu sa koná v Piešťanoch – 30.6. 2024

Seminár - “Teoretické a praktické základy a QiGong a TaiJi a Tradičnej čínskej medicíny II.“

 Tieto semináre slúžia hlavne na oboznámenie sa s Tradičnou čínskou medicínou a jej veľmi dôležitou terapeutickou súčasťou, ktorým je zdravotné cvičenie QiGong (čchi-kung) a TaiJi (tchaj-ťi). Súčasťou každého seminára je aj prednáška o Čínskej dietológii a historickom pozadí “QiGong” (čchi-kung). Najbližší seminár bude zameraný na prevládajúci prvok v prírode v letnom období – “Oheň“ a posilnenie energie ňou ovplyvňovanými vnútornými orgánmi, ktorými sú “srdce a perikard“ pomocou stravy a cvičenia “QiGong a TaiJi” (čchi-kung a tchaj-ťi).
     Seminár sa začína prednáškou o histórii “QiGong a TaiJi” (čchi-kung a tchaj-ťi), vysvetlenia si základných pojmov, ich teoretickom poznaní i historickom pozadí. Nasleduje oboznámenie sa so základmi “Tradičnej čínskej medicíny”, v ktorej sa dozviete o teórii “YinYang” (jin-jang), piatich elementov “WuXing” (wu-sing) a o základoch čínskej dietológie. Oboznámite sa s jednotlivými akupunktúrnymi dráhami “JingLuo” (ťing-luo) a najdôležitejšími akupunktúrnymi bodmi, s ktorými sa bude v priebehu cvičení pracovať. Potom nasleduje praktické cvičenie “QiGong a TaiJi” (čchi-kung a tchaj-ťi, ktoré pôsobí na celkovú relaxáciu celého tela, uvoľňuje hlavne chrbticu, šľachy, väzy a kĺby. Spriechodňuje (energetické) akupunktúrne a šľachosvalové dráhy, stimuluje zvýšenie toku vnútornej energie “Čchi“ a dáva do pohybu stagnujúcu “Čchi“. Pomáha k uvedomovaniu si vedenia vnútornej energie “Čchi“ v tele po “mikrokozmickej dráhe“, pomocou čchi-kungu nazývaného “Ťing-kung“ – statická meditácia, ktorá sa cvičí na zemi buď v ľahu, posediačky, alebo v stoji a techniky “Tu-na-kung“ – praktizovanie hrudníkového a abdominálneho dýchaniaa

Program seminára:

Piešťany

      10:00 – 13:00 teoretické základy + cvičenie

Na seminár je potrebné si priniesť podložku na cvičenie, športové oblečenie, športovú obuv (s tenkou podrážkou, alebo hrubšie ponožky) a písacie potreby.